Dansinstituut Walkiers - openingsdans
Bij Dansinstituut in Lier leer je een prachtige openingsdans.
Dansschool openingsdans Walkiers Lier huwelijk feest trouwfeest Antwerpen dansen
20548
page-template-default,page,page-id-20548,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.6,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer.
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Walkiers Dansinstituut bvba. Door middel van deze website wordt de bezoeker in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de diensten van Walkiers Dansinstituut bvba alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Walkiers Dansinstituut bvba en haar activiteiten. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Informatie op deze website
Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst.

Walkiers Dansinstituut bvba is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook. Walkiers Dansinstituut bvba mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Walkiers Dansinstituut bvba is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Walkiers Dansinstituut bvba behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten, die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Walkiers Dansinstituut bvba de toegang tot de website monitoren.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Walkiers Dansinstituut bvba en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Walkiers Dansinstituut bvba niet toegestaan. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.